uppkopplad Forskarhandledaren pdf, epub ebook

uppkopplad Forskarhandledaren pdf, epub ebook

Forskarhandledaren

  • Siffra: 497638300243567
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 1148)
  • Paperback : 108 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Detta är en bok om hur man kan handleda andra som ska lära sig forska. Boken syftar till att ge en fördjupad förståelse av handledningsarbetet, och ger redskap för hur man kan bemästra olika utmaningar. Tesen är att handledarrollen bör utformas på ett genomtänkt sätt och framförhandlas i mötet med studenter och doktorander.

Författarna inleder med att gå igenom handledningens "inramning" med dess olika moment, och ger en översikt av hur forskarutbildningen har utvecklats och är upplagd.

De viktigaste generella aspekterna av samarbetet och samspelet mellan handledare och student eller doktorand diskuteras utförligt i bokens andra del. Den avslutas med en diskussion av mer specifika teman av stor betydelse, exempelvis handledning ur ett könsperspektiv, hur man handleder studenter med en annan kulturell bakgrund, handledning via Internet.

Boken vänder sig primärt till handledare, på såväl masternivå som doktorandnivå, men den kan också med behållning läsas av dem som blir handledda.

Relaterade böcker